Tin tức - Sự kiện

Đồng Tháp: Phong trào TDĐKXDĐSVH nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân

25 Tháng Bảy 2018

(PTTD)- Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Đồng Tháp vừa có Báo cáo số 160/BC-BCĐ về kết quả thực hiện Phong trào trên địa bàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển mới. Ảnh minh họa (nguồn: TTXVN)

Theo Báo cáo, thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, phong trào ngày càng lan tỏa rộng rãi và đạt được nhiều kết quả tích cực.

BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào như: Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào học tập, lao động sáng tạo; Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến ngày càng phát triển cả về chất và lượng.

Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống BCĐ các cấp luôn được các địa phương quan tâm, xây dựng quy chế hoạt động trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong hoạt động Phong trào. Một số địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, cải tiến phương pháp bình xét, phúc tra các danh hiệu văn hóa.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Tại hầu hết các địa phương, phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao phát triển sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân như: các cuộc thi, hội thi, hội thao, biểu diễn văn nghệ… Ngoài ra, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ phong trào trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng góp phần quan trọng cho sự phát triển của Phong trào ở cơ sở.

Điển hình như trong thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các quy định nơi cư trú. Lồng ghép thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH với các phong trào thi đua yêu nước khác.

Việc xây dựng môi trường văn hóa được các ngành và các địa phương quan tâm thực hiện như: xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, không tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm… Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, biết cách ứng phó với biến đổi khí hậu, phát động xây dựng hình ảnh “văn phòng xanh”, lồng ghép các tiêu chí này trong việc bình xét các danh hiệu trong Phong trào.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế nơi làm việc, nguyên tắc tổ chức; quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII)…

Phát huy kết quả đạt được, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, nhiều hoạt động sẽ được BCĐ TDĐKXDĐSVH tổ chức như: Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Đồng Tháp lần thứ III – năm 2018; Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2018; Tham mưu UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2018; Hướng dẫn triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng về xây dựng hương ước, quy ước; Triển khai kế hoạch phối hợp giữa Sở VHTTDL với Hiệp Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” giai đoạn 2018-2022; Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)…

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371