Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền cổ động trực quan về Phong trào TDĐKXDĐSVH

30 Tháng Bảy 2018

(PTTD) - Xác định công tác tuyên truyền cổ động trực quan là một phương thức tuyên truyền hiệu quả, tác động trực tiếp và nhanh đến mọi người, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh hình thức trên.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Lâm Đồng)

Theo đó, thông qua các hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, panô, xe loa tuyên truyền, hệ thống phát thanh -truyền hình, hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao…. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện hiệu quả Phong trào TDĐKXDĐSVH.

Để tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã chỉ đạo hệ thống Trung tâm Văn hoá - Thể thao; Đội Thông tin lưu động; các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền như: Xây dựng các tiểu phẩm sân khấu, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, xe loa tuyên truyền; tổ chức các hội thi, hội diễn để lồng ghép tuyên truyền tại cơ sở.

Sau 01 năm triển khai thực hiện, hệ thống Trung tâm Văn hoá - Thể thao; Đội Thông tin lưu động toàn tỉnh đã tổ chức trên 200 buổi biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ địa phương, cơ sở; treo dựng 1.707 phướn, 350 băng rôn, 236 pano (trong đó cấp tỉnh 550 phướn, 120 băng rôn, 56 pano; cấp huyện: 1.157 phướn, 330 băng rôn và 180 pano); tổ chức 12 đợt Carnaval xe tuyên truyền, triển lãm hình ảnh Phong trào TDĐKXDĐSVH tại 12 huyện, thành phố, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng.

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371