Tin tức - Sự kiện

Hà Giang: 100% thôn, bản, tổ dân phố triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”

15 Tháng Mười Một 2018

(PTTD) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đi vào cuộc sống, trở thành hoạt động thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư nơi đây.

Ảnh minh họa (nguồn: TTXVN)

Từ năm 2000 đến nay, tròn 18 năm ra đời và phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH được các cơ quan chuyên môn đánh giá như một luồng gió mới tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, trở thành phong trào tổng hợp gắn kết chặt chẽ các ngành, lĩnh vực; được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Thông qua các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn, đạo đức, gia phong dòng tộc; làng, xã được gìn giữ và trao truyền. Các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc.

18 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa, các thiết chế và hoạt động văn hóa – thể thao cơ sở; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội…

Minh chứng cho thấy, đến nay, tại cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có 82/195 Nhà văn hóa; 1.336/2.071 thôn, bản, tổ dân phố có Nhà văn hóa cộng đồng hoặc trụ sở làm việc cùng các phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền thường xuyên của địa phương. 11/11 huyện, thành phố có Thư viện; 195/195 xã, phường có Tủ sách pháp luật; 152/195 xã có Bưu điện Văn hóa xã, vừa đáp ứng dịch vụ viễn thông, vừa đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo của nhân dân.

Toàn tỉnh có 101.797 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 57,9%; 853 làng đạt tiêu chí Làng Văn hóa, chiếm 41,2%; trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 5 phường thuộc UBND thành phố Hà Giang đạt chuẩn Văn minh đô thị và có trên 10.000 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động xã hội…

Phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai linh hoạt, gắn với nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo nên hiệu ứng tích cực. Hằng năm, 100% thôn, bản, tổ dân phố triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11). Qua đó, toàn tỉnh đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với kết quả trên, qua phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 21,4%; hình thành 379 câu lạc bộ thể dục, thể thao, 2.815 đội thể dục, thể thao cơ sở; 100% số trường học thực hiện giáo dục thể chất nội khóa, 84% số trường hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, từ phong trào học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gương người tốt, việc tốt đã xuất hiện trên 10.000 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, công tác, hoạt động xã hội. Nhiều gương người tốt, việc tốt có thành tích trong công tác, lao động, học tập được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị các cấp, ngành góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH...

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371