Tin tức - Sự kiện

Các nội dung hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

10 Tháng Mười Một 2018

(PTTD) - Quyết định số 3014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh năm 2019.

(Ảnh minh họa: Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nội dung thực hiện bao gồm: triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh; thực hiện 05 nội dung (Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh); 07 phong trào (Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”; Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào học tập, lao động sáng tạo; Phong trào xây dựng gương “người tốt, việc tốt”).

Năm 2019, tỉnh đặt ra các chỉ tiêu:  91,2% gia đình được công nhân và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 96,2% thôn, ấp, khu phố và tương đương được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; 51% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 71% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 90% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa.

D.H

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371