Tin tức - Sự kiện

Hiệu quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

05 Tháng Bảy 2018

(PTTD) - Một trong những kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đắk Lắk trong năm 2018 là tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhiều kết quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Có thể thấy, Đắk Lắk là địa phương điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua.

Theo đó, qua 02 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sức hút và lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân trong xã hội, góp phần to lớn trong việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, theo quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư. Các Phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đã thực sự phát huy được truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “tinh thần tương thân tương ái” và được các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, tổ chức quan tâm vào cuộc, làm khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư, làm cho người dân ngày càng ý thức và tự giác trong việc đóng góp trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước ở địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên cùng với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng giao thông, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới với diện mạo mới xanh-sạch-đẹp. Đã huy động sức dân làm mới hơn 199 km đường bê tông, 169 km đường cấp phối, sửa chữa, nâng cấp trên 236 km đường giao thông thôn, buôn; san gạt 87,5 km đường trục thôn, xóm; làm mới 125 km đường ngõ xóm; làm mới hơn 10 km kênh mương, nâng cấp sửa chữa 9,6 km kênh mương, nạo vét 486 km kênh mương, xây dựng 02 công trình hồ chứa, 09 đập dâng, sửa chữa 17 công trình thủy lợi; triển khai làm 22 Nhà văn hóa thôn, 04 chợ xã, 08 sân thể thao xã, 12 sân thể thao thôn, 06 sân bóng chuyền. Nhân dân tự nguyện đóng góp trên 178 tỷ đồng, hiến hơn 182.000 m2 đất và hơn 53.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu...

Hội Phụ nữ cũng tập trung nguồn lực chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như: Tổ chức nhiều hoạt động trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nhân rộng các mô hình con đường hoa, tuyến đường phụ nữ tự quản, tổ phụ nữ liên kết thu gom rác thải, xây dựng công trình vệ sinh cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo, vận động hội viên phụ nữ sản xuất, tiêu dùng sạch; phối hợp dạy nghề cho lao động nữ; xóa mù chữ cho phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế…

Đắk Lắk đ​ã huy động sức dân làm mới hơn 199 km đường bê tông. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đắk Lắk)

Nâng cao hiệu quả hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Các hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đã được các cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình trên các lĩnh vực sản xuất, kinh tế, công tác hoạt động xã hội… Nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều cán bộ, chiến sỹ, cơ quan, ban ngành trong toàn thị xã có nhiều thành tích trong công tác, lao động sáng tạo đã được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị các cấp tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, từ đó, chất lượng của phong trào từng bước được nâng lên.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào ngày càng phát triển hiệu quả, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về thực hiện Phong trào như: Đẩy mạnh Phong trào phát triển sâu rộng gắn với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn về an ninh trật tự và Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 24/11/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định số 280/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 về việc ban hành Chương tình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày 12/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 11/8/2015 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch 4047/KH-UBND ngày 29/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Đắk Lắk.

Nghiêm túc trong kiểm tra, giám sát, phúc tra việc xét tặng các danh hiệu văn hóa, kiên quyết loại bỏ bệnh thành tích, chạy theo thành tích trong xét tặng các danh hiệu văn hóa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông cho Phong trào “TDĐKXDĐSVH” là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tuyên truyền sâu rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt...

 

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371