Tin tức - Sự kiện

Toàn tỉnh Lâm đồng có 95 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn

15 Tháng Tám 2018

(PTTD) - Trong nhiều năm qua, công tác đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được chú trọng đầu tư.

Cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ảnh: minh họa (nguồn: lamdong.gov.vn)

Theo thống kê, đến này toàn tỉnh đã có 109/117 xã có nhà văn hóa đạt 93,16%, trong đó có 95/109 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đạt tỷ lệ 87,1%) tăng 44 nhà so với năm 2010.

Toàn tỉnh có 886/988 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng (đạt 89.6%), diện tích không đồng đều, trong đó có 627/886 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn cơ bản đạt tiêu chuẩn của Bộ VHTTDL (đạt 63,6%) tăng 178 nhà so với năm 2010.

Các nhà văn hóa đã phát huy tốt công năng của thiết chế văn hóa thể thao cho hoạt động ở cơ sở như thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền; hoạt động thư viện, tủ sách pháp luật, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ và sinh hoạt, hội họp và đã thu thút đông đảo người tham gia.

Nhìn chung hệ thống thiết chế văn hóa đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, nhờ đó các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền đến nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371