Tin tức - Sự kiện

Kon Tum: Phục dựng được 22 lễ hội truyền thống

15 Tháng Tám 2018

(PTTD) - Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã phục dựng được 22 lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào các các dân tộc tại chỗ.

22 lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào các DTTS được phục dựng. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Kon Tum)

Theo đó, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH và đã đạt được một số kết quả tốt.

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh có 670/874 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 479/848 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 13/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 91.688/127.108 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 46/102 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao, tỷ lệ nhà văn hóa - khu thể thao thôn đạt chuẩn là 34%; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27,6%; tỷ lệ gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt 23,5%.

Toàn tỉnh có trên 1.800 bộ cồng chiêng, 279/613 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có cồng chiêng; 441 làng đồng bào DTTS có nhà rông truyền thống. Đặc biệt, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phục dựng được 22 lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào các DTTS tại chỗ; sưu tầm, biên dịch và công bố 2 bộ sử thi Ba Na và Xơ Đăng; thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Các phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đền ơn đáp nghĩa… được các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, tạo mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lan Anh (t/h)

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371