Tin tức - Sự kiện

Đắk Lắk: Sơ kết 2 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

02 Tháng Bảy 2018

(PTTD) - Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Phong trào.

Nhiều mô hình hưởng ứng Phong trào TDĐKXDĐSVH được tổ chức Ảnh: Báo Đắk Lắk

Theo đánh giá, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã có sức hút và lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần to lớn trong việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, theo quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư;… cùng với việc triển khai phong trào và các cuộc vận động, nhiều chính sách an sinh xã hội thuộc nhiều lĩnh vực đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai đồng bộ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Giai đoạn 2016 – 2017, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã có tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 350.084/442.677 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 82,4%); 1.779/2.478 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 71,8%). Toàn tỉnh có 152/152 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 100%; 24/152 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 32/32 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị, đạt 100%, tính đến ngày 31/12/2017 có 13/32 phường, thị trấn được công nhận “Danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị”; 29/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có 1.836/1.865 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa, trong đó 1.684/1.865 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 90,3%).

Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân phát triển mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở; trung bình hàng năm tổ chức được 05 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, 15 giải thể thao cấp huyện và 120 giải thể thao cấp xã thu hút hàng ngàn vận động viên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ.  Đến nay số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên (đạt 30%).

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động sức dân làm mới 125 km đường ngõ xóm; làm mới 10,2 km kênh mương, nâng cấp sửa chữa 236 km đường giao thông thôn, tự nguyện đóng góp 178 tỷ đồng, hiến 182.000 m2 đất và hơn 53.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu...

Bên cạnh đó, các cơ sở hội, đoàn thể đã hưởng ứng phong trào dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động như nêu gương và nhân rộng các mô hình: “Gia đình hạnh phúc”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Khu dân cư không có tệ nạn”… tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, xã hội. Đặc biệt, từ khi có Quy định 10 của Tỉnh ủy, Quyết định 29 của UBND tỉnh về việc cưới, việc tang và lễ hội đã được các cơ quan, đoàn thể chấp hành nghiêm túc, nhận được sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Đắk Lắk đã đạt ra mục tiêu trong những năm tới, Phong trào TDĐKXDĐSVH sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 85% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa; 76% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 17% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 41% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371