Chuyện cơ sở

Long An: Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

07 Tháng Chín 2018

(PTTD)- Sau nhiều năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay toàn tỉnh Long An đã có 95,3% hộ gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa, 97,9% ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa, 114/192 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và đạt chuẩn văn minh đô thị chiếm tỷ lệ 59,3%.

Đời sống văn hóa cơ sở luôn được các địa phương trong tỉnh quan tâm. (Ảnh minh họa: Báo Long An)

Phong trào đã thực sự đi vào đời sống của người dân và cộng đồng xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, gắn kết người dân với nhau và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để phát huy các kết quả đã đạt được, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo, điều hành của UBND các địa phương; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”.

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt công văn 502-CV/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó cần tập trung rà soát, chấn chỉnh công tác bình xét gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa theo đúng quy trình, thực chất, tránh chạy theo thành tích,…

D.H (t/h)

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371