Chuyện cơ sở

Thị xã Đông Triều: Ấn tượng trong việc thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

25 Tháng Mười 2018

(PTTD) - Xác định rõ vai trò quan trọng của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa", TX Đông Triều (Quảng Ninh) đã phát triển phong trào bằng nhiều hình thức phong phú gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Người dân đã có ý thức trong xây dựng gia đình văn hóa, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thị xã Đông Triều đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; chủ động chỉ đạo hướng dẫn đăng ký các danh hiệu văn hóa như cơ quan văn hóa, làng, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình học tập... Từ đó đã thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thi đua lao động sáng tạo, đồng thời trở thành mục tiêu phấn đấu của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Ảnh minh họa (nguồn: quang ninh.gov.vn)

Thị xã Đông Triều là một trong những địa phương có thành quả rất ấn tượng trong việc thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Để đạt được thành tích đó, các xã, phường của Đông Triều đã tiến hành khảo sát xây dựng chương trình cụ thể ngay từ khi bắt đầu triển khai phong trào.

Theo thống kê, trong năm 2017,  TX Đông Triều có 197 dòng họ đăng ký dòng họ học tập thì có 191 dòng họ được công nhận đạt đủ các tiêu chí. 163/175 làng, khu phố được công nhận làng, khu phố học tập và 105/110 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan học tập, 644 tổ dân được công nhận tổ dân học tập. 100% thôn, khu phố đã xây dựng hương ước được thị xã phê duyệt và vận động nhân dân thực hiện tốt....

Việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đã phát huy được vai trò hạt nhân của mỗi gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới. Phong trào đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Các gia đình văn hóa luôn là hạt nhân nòng cốt, tích cực, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương nơi cư trú, góp phần không nhỏ vào thành công chung của Phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của thị xã về việc tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, các cơ quan, đơn vị, trường học, phường, xã, thôn, khu phố trên địa bàn thường xuyên thực hiện thông qua các hoạt động, như: Xuống đường giải tỏa hành lang ATGT; tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng định kỳ hằng tuần. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn, Đoàn Thanh niên thị xã đã chỉ đạo việc vẽ tranh tường nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời tạo cảnh quan phong quang, sạch, đẹp các tuyến đường liên thôn, xóm. Trên địa bàn thị xã hiện vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của 166 tổ thu gom rác thải tại 173 thôn, khu phố với nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp, duy trì 23 đoạn đường xanh - sạch – đẹp.

Phong trào tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” được thực hiện thường xuyên. Ảnh minh họa (nguồn: quangninh.gov.vn)

Thời gian tới, thị xã tiếp tục lồng ghép xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn vệ sinh môi trường, thi đua sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh… Cùng với đó là duy trì, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian tại cơ sở, nhất là tại các thôn, khu phố để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, đồng thời phát triển trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

 

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371