Tin tức - Sự kiện

Vĩnh Phúc: Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển sôi nổi ở cơ sở

26 Tháng Mười Một 2018

(PTTD) - Xác định thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Ảnh minh họa (nguồn: dulichvinhphuc.gov.vn)

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... Nhiều làng quê đã thực sự khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng cho việc đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 có 262.601/297.966 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 88,13%. Hầu hết các gia đình đã đóng góp tích cực vào công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ, địa phương, từ đó gắn kết giữa giáo dục gia đình với giáo dục ở nhà trường, xã hội.

Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa đã có những chuyển biến rõ rệt, thu hút được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền. Đến nay, toàn tỉnh có 1.196/1.384 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (đạt 86,41%), 753/962 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá (đạt 78,27%).

Phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh đều thực hiện cơ bản đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Các hoạt động lễ hội trong năm diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Tính đến nay toàn tỉnh có 7.368/7.552 đám thực hiện tốt trong việc cưới (đạt 97,56%), có 4.776/4.863 đám thực hiện tốt trong việc tang (đạt 98,21%), có 2.151/4.863 đám tang thực hiện hỏa táng (đạt 44,23%).

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã có bước phát triển mới về chất lượng, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao ở các xã phường, thị trấn tăng dần hàng năm đã trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mỗi cá nhân, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe thể lực, đời sống tinh thần của nhân dân. Hiện nay toàn tỉnh có 35% số dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và có hơn 300 Câu lạc bộ thể dục thể thao.

Đặc biệt, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển sôi nổi rộng khắp từ thôn, xã, huyện đến tỉnh. Tổ chức đảm bảo số lượng và chất lượng các buổi biểu diễn nghệ thuật và chiếu bóng nông thôn, xây dựng các mô hình, loại hình câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động văn nghệ quần chúng được tổ chức gắn với các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ, ngày kỷ niệm. Nhiều đội văn nghệ, câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả như: câu lạc bộ hát chèo, câu lạc bộ nghệ thuật dân gian, đội văn nghệ thanh niên, đội nghệ thuật chèo truyền thống, câu lạc bộ ca nhạc… Các địa phương đã quan tâm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn nghệ quần chúng góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra các hoạt động vui chơi văn hóa lành mạnh trong nhân dân.

Có thể nói Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tác động tích cực vào cuộc sống người dân, là đòn bẩy cho sự phát triển vững chắc của nền kinh tế, chính trị địa phương. Việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không chỉ làm đẹp, làm giàu cho Vĩnh Phúc mà còn xây dựng hình ảnh đẹp của mảnh đất và con người nơi đây trong lòng du khách thập phương./.

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371