Tin tức - Sự kiện

Nâng cao hiệu quả hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Bình Dương

22 Tháng Mười Một 2018

(PTTD) - Văn bản 5369/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018.

(Ảnh minh họa/Nguồn: Thư viện Bình Dương)

Nhằm mục đích tiếp tục đổi mới nhận thức và nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về Phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Chú trọng truyền thông và nêu gương các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi Đảng viên, người lãnh đạo trong việc tự quản, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ các hoạt động của phong trào, tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện phong trào phù hợp với thực tiễn,…

D.H

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371