Tin tức - Sự kiện

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đến năm 2020 phấn đấu hoàn thiện xây dựng các thiết chế văn hóa nông thôn mới

01 Tháng Bảy 2018

(PTTP) - Đó là mục tiêu được đặt ra trong Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020.

Đến năm 2020, phấn đấu 35% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao. (Nguồn: datdo.baria-vungtau.gov.vn)

Đề án đặt ra mục tiêu chung là nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân ở nông thôn; củng cố, xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới, xây dựng gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn.

Đến năm 2020, tỉnh phấn đấu hoàn thiện xây dựng các thiết chế văn hóa nông thôn mới; sẽ nâng cấp 36/45 Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng; phấn đấu 35% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; trong đó có 30% dân số nông thôn luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 90% gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu gia đình văn hóa; 97.5% thôn, ấp giữ vững và phát huy danh hiệu thôn, ấp văn hóa. Trong đó có 90% thôn, ấp văn hóa đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; 80% số xã ở các huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới;…

D.H (t/h)

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371