Điển hình

Điện Biên: Phong trào TDĐKXDĐSVH đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội

12 Tháng Mười Hai 2018

(PTTD) - Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cấp lãnh đạo địa phương, trong năm 2018, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả cao, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội.

(Ảnh minh họa/Nguồn: baodienbienphu.com.vn)

Thông qua phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ từ cơ sở, góp phần giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Nhân dân ở các thôn, bản, tổ dân phố văn hóa luôn chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất để không ngừng nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống.

Từng nội dung cụ thể về xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Công tác xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được các cấp các ngành triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân thông qua các hoạt động Phong trào tạo nên những bước phát triển mới, hiệu quả và thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền cũng không ngừng được đẩy mạnh. Tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, nhân dân xây dựng tác phong làm việc có kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng các quy ước, hương ước trong cộng đồng đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm đơn vị, địa phương. Thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sử, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc, xây dựng công sở văn minh, thực hiện nếp sống lành mạnh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Riêng về phong trào xây dựng “gia đình văn hóa”, ngay từ đầu năm, tỉnh đã triển khai sâu rộng phong trào. Việc đăng ký được tiến hành khẩn trương, bình xét công khai, dân chủ có ý nghĩa tích cực trong việc nâng cao chất lượng phong trào. Năm 2018, có 79.594/126.096 tổng số gia đình toàn tỉnh đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỉ lệ 63,1%.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương nhiệt tình hưởng ứng thực hiện. Phong trào thể dục thể thao trong các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức và lao động, nông thôn, phụ nữ và người cao tuổi tiếp tục được duy trì phát triển.

Bên cạnh đó, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua như: Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phong trào đền ơn đáp nghĩa,…đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ các phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng đồng thời góp phần tích cực vào việc hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; gắn việc thực hiện phong trào với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai đầy đủ và có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phong trào TDĐKXDĐSVH;…Mục tiêu đặt ra trong năm 2019 là: 64,7% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 61,8% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”; 90,9% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;…

 

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371