Điển hình

Tiền Giang hiệu quả từ mô hình xây dựng “Thành phố, Thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị”

26 Tháng Mười Một 2018

(PTTD) - Mô hình TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công đạt chuẩn văn minh đô thị mà tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện thời gian qua bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt cảnh quan, môi trường đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; mô hình này cần được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói riêng và trong cả nước nói chung.

Công bố quyết định công nhận Tp. Mỹ Tho đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Ảnh: Trần Liêm/thtg.vn

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển văn hóa, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng, tham gia thực hiện của nhân dân nên tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan.

Từ 2 xã-phường văn hoá đầu tiên của tỉnh được UBND tỉnh ra quyết định công nhận ngày 29/12/2000 là xã Thới Sơn (Châu Thành) và Phường 4 (TX Gò Công) thì đến năm 2012 toàn tỉnh có 64 xã, phường thị trấn văn hoá. Từ năm 2013, thực hiện theo hướng dẫn mới của Ban Chỉ đạo Trung ương đã tập trung củng cố, nâng chất chuyển đổi theo danh hiệu mới, đến nay toàn tỉnh đã có 100 xã (phường, thị trấn) đạt chuẩn văn hoá/173 xã phường (trong đó có 79 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 21 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị), đạt tỷ lệ 56,65%.

Từ thực tiễn phát triển Phong trào, từ năm 2012, TX Gò Công đã có chủ trương xin lập Đề án Xây dựng Thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013-2015 và đã được Bộ VHTTDL, Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận và phê duyệt Đề án. Đến tháng 8/2015 thị xã Gò Công đã ra mắt danh hiệu thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013 – 2015, đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công mô hình này và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng, đánh giá cao. Hiện nay, đang tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020 .

Đồng thời, nhằm phát huy, nhân rộng hiệu quả Mô hình “Thị xã Gò Công đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013-2015”, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân TP Mỹ Tho xây dựng Đề án số 1698/ĐA-UBND ngày 25/3/2016 về “Xây dựng TP Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2017” và đã được Bộ VHTTDL, Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận và phê duyệt Đề án. Đến tháng 8/2017, TP Mỹ Tho đã ra mắt danh hiệu Thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2017, đây là đơn vị thứ hai của tỉnh thực hiện thành công Mô hình này. Hiện nay, TP Mỹ Tho đang xây dựng Đề án giai đoạn 2018-2020 trình các cấp thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Chủ trương xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị đã được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo yêu cầu, nội dung nghị quyết đề án đề ra, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ… Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán có chiều hướng giảm, công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường thực hiện tích cực, góp phần làm cho mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến. Đây là kết quả quan trọng trong tiến trình xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2017, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371