Tin tức - Sự kiện

Duyệt phim phóng sự về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

05 Tháng Chín 2018

(PTTD) – Chiều 4/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở về Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2018.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì buổi làm việc.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH báo cáo một số nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị, khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị nhìn lại chặng đường phát triển của Phong trào TDĐKXDĐSVH sau 18 năm, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo, công tác chuẩn bị cần tập trung và làm nổi bật được giá trị, ý nghĩa và những tác động thiết thực của Phong trào đối với công tác xây dựng đời sống văn hóa tại các địa phương, vùng miền, dân tộc, tôn giáo...

Về nội dung phim phóng sự nhìn lại chặng đường thực hiện, phát triển của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 18 năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu bộ phận nội dung cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở chọn lọc những số liệu, hình ảnh sinh động, cô đọng, có khả năng khái quát và làm nổi bật những kết quả đạt được của Phong trào.

Theo Bộ trưởng, những hình ảnh, lời bình trong phóng sự cần phải làm rõ thực chất, cốt lõi của Phong trào TDĐKXDĐSVH, trên cơ sở đó, khắc họa những tác động của phong trào đối với việc xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng qua từng giai đoạn. Các nội dung tại Hội nghị nói chung và phim phóng sự nói riêng cần tập trung vào các nội dung cốt lõi, tránh lan man và không có điểm nhấn.

Phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 Khoá VIII về Xây dựng và Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nội hàm, ý nghĩa và tác động của phong trào trong đời sống thực tiễn là rất lớn, cần được khắc họa và thể hiện sinh động, thuyết phục, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Hội nghị tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2018 sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Hà Nội và một số điểm cầu. Đây là dịp nhìn lại tổng quan sự phát triển của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 18 năm qua; đặc biệt thông qua những con số, mô hình thiết thực, những tác động hiệu quả đến công tác xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng ở mọi vùng miền. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng sẽ thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp khắc phục nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào ngày càng thực chất, có chiều sâu; khắc phục “căn bệnh” thành tích khiến cho phong trào chưa thực sự “sâu rễ bền gốc” trong đời sống văn hóa tại một số địa phương.

Lan Anh (t/h)

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371