Mô hình kinh nghiệm

Hội nghị tuyên dương Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp tỉnh Quảng Ngãi 2018

23 Tháng Tám 2018

(PTTD) - Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Quảng Ngãi)

Mục đích của Hội nghị tuyên dương Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ, bài học kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thời gian tới.

Qua đó, tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân nắm vững và tự giác chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa.

Đồng thời, là dịp động viên, tôn vinh, khen thưởng các thôn, tổ dân phố đã có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong quá trình xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; đồng thời, là diễn đàn, gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các thôn, tổ dân phố trong quá trình xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng được tuyên dương tại tỉnh là thôn, tổ dân phố có 9 năm liên tục trở lên được công nhận là “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” (tính đến thời điểm bình xét năm 2017); là đơn vị tiêu biểu cấp huyện và tương đương trong phát triển kinh tế và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp; nhà ở, khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và tiêu chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; xây dựng và giữ vững “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”; Đã có 01 lần trở lên được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích xây dựng “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh; tổng hợp danh sách các thôn, tổ dân phố đề nghị tuyên dương do các địa phương gửi về và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng cho các thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc tại hội nghị cấp tỉnh; Đồng thời, chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai tổ chức Hội nghị cấp tỉnh đảm bảo theo đúng Kế hoạch.

Thời gian tổ chức Hội nghị cấp huyện, thành phố vào tháng 9/2018, cấp tỉnh tổ chức trong tháng 10/2018.

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371